Modely staveb > Vlastní tvorba

PROSTŘEDNÍ MLÝN podstávkový dům 1/100

Autentická fotografie mlýna z poč. 20. stol. Fotografie mlýna - 30.léta 20.stol.

Prostřední mlýn a truhlárna (Mittelmühle) ve Šluknovském výběžku. Mlýn byl postaven již v 16. století. Měl jedno kolo na svrchní vodu se spádem vody 6 m o výkonu 2,69 HP. Truhlárna zde byla vybudována později, na začátku 20. stol. Objekt vyhořel v roce 1946. Dnes ještě patrný vrchní náhon, bohužel bez vody, šachta pod mlýnským kolem a zbytek dřevěné hřídele. Z budov se nezachovalo nic, pouze opěrná pískovcová zeď pod svahem.

Při tvorbě modelu jsem vycházel z dobových fotografií a plánu mlýna v měřítku 1:100 z roku 1907.
Použité materiály: balza, bílý kartón, černá lepenka, černý papír, sololit, celuloid, lepidla Herkules a Alkapren
Použité barvy: hnědé mořidlo, bílá barva

 

Model mlýna umístěný v krajině:

MlýnMlýnMlýnMlýn

MlýnMlýnMlýnMlýn

MlýnMlýnMlýnMlýn

MlýnMlýnMlýnMlýn

MlýnMlýnMlýnMlýn

MlýnMlýnMlýn

Mlýn

 

Hlavní budovy:

Model mlýna Model mlýna Model mlýna Model mlýna

Stodola:

Stodola Stodola Stodola

 

Po kliknutí zvětšíš fota

< zpět